XS
SM
MD
LG

Raspisani izbori i u FS Vojvodine

Na osnovu člana 53. Statuta Fudbalskog saveza Vojvodine i odluke sednice Skupštine Fudbalskog saveza Srbije od 15. jula 2015. godine, Sekretarijat Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Vojvodine je doneo:


O D L U K U

O RASPISIVANjU IZBORA U FUDBALSKOM SAVEZU VOJVODINE

Član 1.

Raspisuju se izbori u opštinskim-gradskim fudbalskim savezima, Gradskom fudbalskom savezu Novi Sad, područnim fudbalskim savezima i Teritorijalnom fudbalskom savezu Novi Sad, stručnim organizacijama fudbalskih trenera i fudbalskih sudija i konferencijama klubova Srpske lige – Vojvodina, Vojvođanske fudbalske lige , klubovima Super lige i Prve lige Srbije i konferencijama klubova drugih liga FUTSAL-a i fudbala za žene za mandatni period 2016-2020. godine

Član 2.

Izbori u savezima, stručnim udruženjima i konferencijama klubova na teritoriji Fudbalskog saveza Vojvodine održaće se u periodu od 1. novembra 2015. godine do 19. februara 2016. godine u sledećim rokovima:

– u organizacijama sudija i trenera u opštinskim-gradskim fudbalskim savezima od 1. novembra do 19. novembra 2015. godine.

– u opštinskim – gradskim fudbalskim savezima od 20. novembra do 15. decembra 2015. godine.

– u organizacijama sudija i trenera u područnim fudbalskim savezima, GFS Novi Sad i TFS Novi Sad od 20. novembra do 15. decembra 2015. godine.

– u područnim fudbalskim savezima, Teritorijalnom fudbalskom savezu Novi Sad i Gradskom fudbalskom savezu Novi Sad od 15. januara do 19. februara 2016. godine.

– u konferencijama klubova Srpske fudbalske lige – Vojvodina i vojvođanskim fudbalskim ligama – Banatska, Bačka i Novosadsko-sremska od 22. novembra do 19. decembra 2015. godine.

– Izbori u klubovima Super lige i Prve lige Srbije održaće se od 22. novembra do 19. decembra 2015. godine.

– Izbori u organizacijama sudija i trenera FS Vojvodine održaće se od 15. januara do 19. februara 2016. godine.

– Izborna Skupština Fudbalskog saveza Vojvodine održaće se do 15. marta 2016. godine.
Član 3.

Na osnovu odredaba ove Odluke nadležni organi svih teritorijlanih fudbalskih saveza u sastavu Fudbalskog saveza Vojvodine dužni su da organizuju izbore i donesu odluke i usvoje druge dokumente potrebne za izborne aktivnosti u stručnim organizacijama i fudbalskim savezima.
Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se u izborima iz člana 1. i 2. ove Odluke.

Član 5.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Izvršni odbor FSV, Sekretarijat Izvršnog odbora i Odbor za sprovođenje izbora.

Član 6.

Administrativne i tehničke poslove u sprovođenju izbora obavljaće Stručna služba Fudbalskog saveza Vojvodine.

Član 7.

Svi nadležni organi, nosioci izbornih aktivnosti dužni su da Fudbalskom savezu Vojvodine dostave sve odluke, dokumenta i informacije o toku izbornih aktivnosti, pridržavajući se utvrđenih rokova.

 

PREDSEDNIK FS VOJVODINE

Simović Dragan